Feb 12, 2020

Inspector Facility

  • Maersk Oil
  • Rotterdam, Netherlands
Full Time Permanent Maintenance & Inspection

Job Description

Description

APM Terminals Maasvlakte II is de nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. De terminal is sinds april 2015 operationeel en heeft een duidelijk doel voor ogen: een veilige en vlekkeloze verbinding vormen tussen land en zee. Een verbinding waarlangs ieder jaar miljoenen containers hun weg vinden. Dit doel bereiken wij door alles op alles te zetten. Iedere dag weer. Met de inzet van alle kennis, kunde, talent en ervaring van onze medewerkers en door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie in onze bedrijfstak. Zo worden acht diepzeekade kranen (SQC's) vanuit een op afstand gelegen controlroom bestuurd, wordt gebruik gemaakt van volledig onbemande voertuigen (AGV's) om de containers te vervoeren en wordt elektriciteit gebruikt in plaats van de gebruikelijke diesel. Daarmee is APM Terminals Maasvlakte II met recht één van de meest innovatieve terminals in de wereld. Binnen de organisatie zijn meer dan 480 medewerkers werkzaam.

Facilities staat aan de basis van dit succes. Deze afdeling zorgt ervoor dat anderen - letterlijk - de ruimte hebben om hun werk te kunnen doen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen met alle bijbehorende installaties op de terminal. Hieronder valt ook het contractmanagement met betrekking tot uitbesteed onderhoud. Facilities zorgt ervoor dat contractors preventief en correctief onderhoud op een veilige, effectieve en efficiënte uitvoeren.

De Inspector Facilities heeft binnen de afdeling zowel een ondersteunende als een uitvoerende rol. Ondersteunend in de zin dat de Inspector erop toeziet dat bouwkundige, civiele en facilitaire werkzaamheden en onderhoud binnen de gegeven kaders en in lijn met bedrijfs- & veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd. Het uitvoerende deel houdt in dat de Inspector zelf klein facilitair onderhoud uitvoert.

De Inspector Facilities rapporteert aan de Manager Facilities.

We offer

•Een unieke, dynamische en technologisch geavanceerde werkomgeving in de Rotterdamse haven.
•De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen, vakinhoudelijk en persoonlijk.
•Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Key responsibilities

•geven van uitleg en instructies aan Contractors, begeleiden naar de werkplek en controleren van aanwezigheid van materialen, gereedschappen en compleetheid van vergunningen;
•vrijgeven van areas i.s.m. Proces Controller Equipment;
•overleggen met Operations over inpassen van de werkzaamheden in de logistieke operatie;
•bewaken van de voortgang, signaleren van stagnaties en afwijkingen, adviseren over, en implementeren van te ondernemen acties;
•controleren van uitgevoerde werkzaamheden (kwantiteit/kwaliteit) en aftekenen van de werkbonnen, doorgeven aan Technical Planner Facilities ter afhandeling c.q. vrijgeven van het equipment i.s.m. leidinggevende;
•beheer van werkplaatsen en toezicht op housekeeping;
•in-/afschakelen van apparatuur en installaties (laagspanning) bij werkzaamheden en bij in bedrijf stellen/uittesten van apparatuur;
•uitvoeren van periodieke inspecties en controles aan gebouwen, terrein, kades en spoor, en brandblusinstallaties en -middelen, registreren van gegevens en het signaleren van eventuele schades;
•beheren van de brandblusmiddelen op het terrein en bewaken van tijdige uitvoering onderhoud;
•beoordelen van de staat van onderhoud a.d.h.v. inspectielijsten en eigen inzicht, noteren en rapporteren van bevindingen aan de leidinggevende en Technical Planner Facilities;
•herstellen van (dreigende) mankementen en schades voor zover dit direct mogelijk is;
•coördineren en controleren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspectie;
•doen van voorstellen t.a.v. verbetering van procedures, inspectie¬methoden en controlerondes en het verwerken hiervan in taaklijsten;
•delen van kennis en expertise in verbeterprojecten, team- & operationeel overleg; registreren van afdeling gerelateerde gegevens conform procedures;
•opstellen van purchase requisitions en purchase order receipts;
•aanmaken en afmelden van werkorders.

We are looking for

•afgeronde MBO-opleiding; niveau 4
•tenminste 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
•Kennis van 5S en werkplaatsbeheer;
•kennis van electro techniek (laag/hoogspanning)
•een proactieve, oplossings- & prestatiegerichte instelling;
•doelgericht, in staat overzicht te houden, prioriteiten te stellen en te bewaken;
•een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Daarnaast ben je communicatief sterk. Je bent duidelijk in wat je wilt en weet dit - in samenwerking met anderen - te bereiken. Ook wanneer zaken anders uitpakken dan verwacht en/of die anderen niet direct meewerken.